ناصر ساداتی

درباره من

دکتر ناصر ساداتی
image

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1394

دکترا

هنر اصفهان

1381-1384

کارشناسی ارشد

هنر تهران

1376-1380

کارشناسی

موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

تجارب

1402

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده هنر

1401

مدیر گروه پژوهش هنر

دانشگاه سمنان

1399

مديرگروه فرش

دنشگاه سمنان

1399

معاون پژوهش و فناوری

دانشکده هنر

1398

مدیر گروه فرش

دانشکده هنر

1397

مدیر گروه صنایع دستی

دانشگاه سمنان

1386-1390

معاون دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

حکمت هنر سنتی

مبانی نظری صناعت (صنایع دستی -فرش)

فلسفه هنر و زیباشناختی

آموزش هنر و علوم شناختی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23
مطالعۀ بازنمایی انواع تقدس در نگاره‌های مکتب بغداد براساس هاله- موقعیت
پیکره(2023)
^ناصر ساداتی*, ^سید محمد مهرنیا, 9812635009
روش شناسی نمادگرایی و نمادین نگری در هنر اسلامی
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی(2017-11-01)
^ناصر ساداتی*
بررسی عناصر نوشتاری در طلسم های ایرانی در دوره صفویه و تاثیر آن در تایپوگرافی معاصر ایران
اولین همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد(2019-02-27)
9512621002, ^ناصر ساداتی*, دکتر محمدعلی کریمی پور پور
تحلیل زیبایی‌شناختی طراحی‌های گرافیکی ساخته‌شده توسط هوش‌مصنوعی؛ با تاکید بر آثار خلق‌شده توسط ربات Ai-Da
چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال(2023-06-11)
^ناصر ساداتی, 40111621003
قاعده مندی و بی قاعدگی در آموزش هنر
نخستین همایش پژوهشی آموزش هنر(2009-03-12)
^ناصر ساداتی
تحول نظام آموزشی , توسعه صنایع دستی
همایش راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران(2008-06-08)
^ناصر ساداتی
تبيين مسئله رويت در هنر اسلامي با تكيه بر شهود انوار رنگي علاالدوله سمناني، مطالعه موردي؛ مكتب نگارگري تبريز اول
فخار غزاله(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الزامات طراحي بسته بندي فرش مبتني بر رويكرد طراحي احساس گرا
داودي نعيمه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير احجام محيطي بر بازپروري مهارتهاي ديداري_فضايي كودكان مبتلا به اوتيسم
حميدي اصل پرستو(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين رابطه‌ي عشق و زيبايي در آراي ابن عربي با تاكيد بر زيبايي شناسي جنسيت
شهبندي شقايق(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گشتالتي حركات موزون نيايشي گورجيف و تطبيق آن با مولفه هاي نورواستتيك
غياثي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر بصري بناي امامزاده يحيي بن زيد (ع) گنبد كاووس با رويكرد اجتماعي
غفوري صفرنژاد راضيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوانش معناشناختي منتخبي از پوسترهاي تئاتر ده سال اخير در ايران براساس نظريه ي زيباشناختي دريافت آيزر
ميرزاحسين سمانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سواد بصري و شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار (رنگ) بر طراحي گرافيك اطلاع رسان
عليان نژادي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي شناختي طراحي وب سايت، با تاكيد بر سامانه ي هيجاني مغز
افروز بهدخت(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل زيباشناختي موثر در طراحي اپليكيشن
آتش پنجه سكينه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چگونگي استفاده از تركيب بندي نگاره هاي استاد كمال الدين بهزاد در طراحي پوستر
شجاعي ليدا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر نوشتاري در طلسم هاي ايراني دوره صفويه و تاثير ان در تايپوگرافي معاصر
بحرگرد نيكو مليحه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نقوش چوقاي بختياري مبتني بر جهان شناسي ميرچاالياده
طهماسبي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازيهاي رايانه اي و ويدئويي در تعريف سبك زندگي به همراه تحليل بازيها مبتني بر لذت گرايي سبك دون ژوانيسم
رحيم پور داود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل هرمونتيكي جايگاه عقل و عشق در معرفت شناسي مولانا
شاه مرتضي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مولفه هاي تعيين بخش هويت ملي در دوره صفويه و نمود آن در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي
سلماني نژاد حوريه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم بازنمايي در فوتوگرافيسم با تأكيد بر آثار جري اولسمن و كاربرد آن در طراحي پوستر فرهنگي
شيردل ديزج مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي آثار و احوال هنرمندان آستان قدس رضوي از آغاز تا پايان دوره پهلوي
علي مندگاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان تدوين نظريه زيبايي مبتني بر مغز با تاكيد بر دستاوردهاي علمي سمير زكي
منبع چي بهار(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار روايت استعاري در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي
كي احمدي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاَثير نقاشي در پيشبرد برنامه آموزشي تفكر فلسفي به كودكان
تفضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظریه ای در صناعت؛ عملکرد و بیان زیباشناختی
نظریه ای در صناعت؛ عملکرد و بیان زیباشناختی
مطالعه، طراحی و بهینه سازی فضای بصری معبر اصلی اداره ارشاد اسلامی با نام گذر فرهنگ و هنر
(2021-09-07 00:00:00)
تحقیق، طراحی و نمونه ساخت خشک کن سریع دو منظوره فرش دستباف-ماشینی آنتی باکتریال معطر
(2022-06-15 00:00:00)
پژوهش و تدوین بانک اطلاعات هنرمندان سفال و سرامیک استان سمنان
(2022-12-21 00:00:00)
به سوی نور
(2020-02-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
n_sadati@semnan.ac.ir
(+98)2331535356

فرم تماس